Grid és biztonsági labor

Projektigazgató: Dr. Szeberényi Imre, egyetemi docens

A globális méretű elosztott informatikai rendszerek kialakulását a robbanásszerűen fejlődő adatátviteli megoldások tették, illetve teszik lehetővé. Ezen rendszerekben megoldhatóvá válik az informatikai erőforrások (pl. számítási, tárolási kapacitás) és szolgáltatások (pl. kereső és feldolgozó szolgáltatások) igény szerinti felhasználása, ami a jelenleginél jóval hatékonyabb erőforrás-gazdálkodáshoz vezethet. Kezdetben elsősorban a tudományos kutatási feladatok megoldása során jelentkeztek az erőforrások megosztására, hatékonyabb kihasználására irányuló igények. Ennek oka az, hogy a nagy volumenű kutatási feladatok megoldásában sok intézmény, kutató működik együtt. A kooperációban természetes és logikus a kutatóhelyeken elosztott erőforrások hatékony összefogása és hasznosítása. A széles körű együttműködés erőforrás összekapcsolási igénye indította el az ún. Grid kutatást, illetve az ezzel kapcsolatos világméretű kísérleteket.

Mára már az élet minden területén megjelent az informatikai erőforrások elosztott, dinamikus, igény szerinti kihasználására vonatkozó követelmény, ami abból az egyszerű felismerésből fakad, hogy a felhasználói tömegek számára az informatikai alkalmazások szolgáltatásai pontosan olyan szolgáltatásként jelennek meg, mint az elektromos hálózat, a csatornahálózat, vagy éppen a mosodai szolgáltatások. Az informatikai rendszerek felhasználói rétegének kiszélesedésével egyre több az olyan felhasználó, akit a technikai megoldások részletei nem, vagy csak kevéssé érdekelnek.

Az elosztott informatikai rendszerek felhasználás-orientált, szolgáltatás szemléletű átalakulása, illetve átalakítása napjaink kihívása. A feladat számos megoldatlan technikai, technológiai problémát vet fel, mint például a terheléselosztás, biztonsági és azonosítási problémák, megbízhatósági kérdések, szolgáltatás minőségével kapcsolatos kérdések, stb.

A kísérletek eredményei azt a prognózist erősítik, hogy világszerte jelentős támogatással zajló Grid kutatások nem választhatók el a Web-technológiától, sőt az eddigi eredmények bizonyos értelemben a Web-technológia újabb generációjának tekinthetők. Ugyanakkor a Web-technológia adta lehetőségek könnyen kezelhető felhasználói felületek kialakítását teszik lehetővé, ami nagyban segíti az eredmények ipari felhasználását, elterjedését.

A projektcsoport keretében megvalósított részfeladatok a Grid technológia ipari felhasználását, elterjesztését segítik. Az elosztott, kiterjesztett fájlrendszerekhez kapcsolódó részfeladat keretében, az ipari partner skálázható tárolóeszközének Grid környezetben való felhasználási lehetőségeit, illetve követelményeit vizsgáljuk. A részfeladat célja, hogy megfelelő módosításokkal és beállításokkal olyan termék keletkezzen, mely stabil építőeleme lehet a Grid infrastruktúráknak.

A tervezési feladatok feldolgozás-igényes megoldásához kapcsolódó részfeladat egy konkrét ipari alkalmazás megvalósítását szolgálja. A részfeladat végső eredménye egy olyan Grid infrastruktúrára épülő szolgáltatás, mely a közreműködő ipari partner napi tervezési feladatainak végrehajtását segíti. Ezzel gyorsabbá és hatékonyabbá válhat a nagyméretű feszített hídgerendák tervezése és gyártása.

A Grid rendszerek ipari elterjedését jelentősen csökkenti a beépített biztonsági rendszerekbe vetett bizalom hiánya. Biztonsági kérdések azonban minden informatikai rendszernél felvetődnek. A rendszerek biztonságának objektív mérése nagy kihívást jelent a fejlesztőknek és a megrendelőknek egyaránt. A harmadik részfeladat teljesítésével egy olyan biztonsági labor alakul ki, mely kezdetben az (IT)2 projektjeinek biztonsági vonatkozásainak megoldásához nyújt segítséget. Célunk, hogy az IT biztonsági labor később akkreditált minősítő laboratóriummá váljon.