e-Dokumentum

Projektigazgató: Dr. Charaf Hassan, egyetemi docens

A BME (IT)2 Tudásközpont stratégiájában a komplex informatikai rendszerek fejlesztését támogató tudományosan megalapozott módszertani kutatások önálló kompetenciaként kerültek megfogalmazásra. Az első évben elvégzett fejlesztési munkák visszaigazolják a módszertani kutatások szükségességét és fontos szerepét a gyakorlati alkalmazásokat közvetlenül támogató fejlesztői keretrendszerek létrehozásában, ugyanis az alkalmazási projektek tartalmi gazdagsága nem sematizálható, de ugyanakkor hatékony módon – itt elsősorban a termékek piacra kerülési idejét kell szem előtt tartani - nem is fedhető le egyedi, független fejlesztések együttesével.

A keretrendszerek létrehozásának ma legkorszerűbb módját a Model Driven Architecture (MDA) szoftver technika alkalmazása jelenti, amely technika vizuálisan áttekinthető és karbantartható, koncepcionális szintű, egységes szoftverfejlesztési technika biztosításával szolgálja ki az alkalmazási projekteket. Ennek megfelelően az e-Dokumentum alkalmazási projektekben a MDA módszertani bázisán építkezünk és felhasználjuk a többdimenziós, többrétegű modellezés területén elért elméleti eredményeket.

A keretrendszer az egymástól eltérő alkalmazási területek közös szoftverfejlesztési tevékenységéhez módszertanilag és technológiailag egységes támogatást biztosít. A különböző fejlesztői keretrendszerek kidolgozásának célja a szoftverfejlesztéseket tartalmazó termékek versenyképességének előremozdítása, a termékek piacra kerülési idejét jelentős mértékben csökkentő kódkönyvtárak és azok elemeit közvetlenül, hatékonyan aktivizáló eszközpark együttesének létrehozása.

A fejlesztői keretrendszer szolgáltatásai alkalmazásfüggő, un. plug-in modulokkal egészíthetők ki. A dokumentum-menedzselési feladatokat például olyan plug-in modullal valósítjuk meg, amely a dokumentumok tárolásán, és közvetlen vagy metaadatokként történő archiválásán túlmenően, a hozzáférési jogok kezelésével, a dokumentumoknak, illetve a válasz-dokumentumoknak a megfelelő címzettekhez történő automatikus eljuttatásával, a dokumentumok által megvalósuló információáramlás előírhatóságával és követhetőségével, valamint a hordozható dokumentum kezelés opciójának kidolgozásával valósítjuk meg. Feladatunk e termékek kiszolgálását ellátó szoftver komponensek kifejlesztése, illetve a keletkező elektronikus dokumentumok további szerkeszthetőségének és az egységes dokumentum kezelési láncba iktathatóságának kidolgozása. A szervezet-, illetve vállalatirányítási rendszerek részére kidolgozott szolgáltatásokkal az űrlap kitöltési opciók aktivizálása során keletkezett elektronikus dokumentumok egységes feldolgozhatóságát, a vállalati folyamatok mentén keletkező különböző dokumentumok összehangolt kezelését, rendszerszintű ellenőrzését biztosítjuk. Olyan alkalmazói felületet alakítunk ki, amely az igényeket felhasználói szinten engedi megfogalmazni, és rugalmas, az esetleges változásokhoz adaptálódó módon hangolja össze a vállalati folyamatok és a termelést kísérő dokumentumok rendszerét.

Az e-Dokumentum projektcsoporton belül a keretrendszert különböző szakterületeken folyó fejlesztésekhez használjuk fel. A felhasználók számára a kényelmes és hatékony fejlesztési környezetet az jelenti, ha a fejlesztés során magas szintű, a szakterület fogalomrendszeréhez illeszkedő modelleket és leírási módokat használhatnak. Ennek érdekében szakterület-specifikus nyelveket kell kidolgozni. Ennek a fázisnak az előkészítését az alkalmazások lényegi, tartalmi összefüggéseinek feltárása jelenti. Egyebek mellett ezt a munkát végeztük el a projekt első évében, kiegészítve olyan konkrét fejlesztések elvégzésével, amelyek részben felgyorsítják a tervezett termékek piacra kerülését, másrészt biztosítják az ipari partnerek korábban megszerzett piaci pozícióinak megtartását. A kifejlesztett kódok újrafelhasználhatóságának érdekében, ahol lehetett, a fejlesztéseket szolgáltatások formájában valósítottuk meg.