Fejlesztési módszertan és keretrendszer

Programvezető: Dr. Charaf Hassan, egyetemi docens, BME AAIT

A kutatási program alapvető célja egy többrétegű, többdimenziós metamodellekre alapozott fejlesztési módszertan az M(LD)M (MultiLayered and –Dimensional Metamodel) kidolgozása és az erre alapozott fejlesztői keretrendszer kialakítása. A módszertannal és keretrendszerrel minél inkább meg kívánjuk közelíteni az ideális, varratmentes fejlesztési technológiát, amelyben a követelmények és a modellek, valamint a modellek és a forráskód között húzódó, ma még jelentős fogalmi és technológiai rések eltüntethetők, vagy legalább nagymértékben csökkenthetők.

 A tervezett keretrendszer moduláris, az egységes metamodellek alapján szakterületi (domainspecifikus) „plugin” modulokkal bővítendő, majd ezt követően az adott terület konkrét feladataira gyors és hatékony alkalmazásfejlesztést tesz lehetővé.

Megoldásra vár az öröklött kódok beillesztése, azaz a jelentős értéket képviselő, korábban és más módszertani alapokon fejlesztett, használatban lévő, jól bevált programok beépítése a modell alapú módszertannal és eszközökkel fejlesztett rendszerekbe.

A fentiekből olyan kutatási részfeladatok is következnek, mint a domainspecifikus modellezés módszereinek kialakítása és a projekthez kapcsolódó szakterületek modellezése (pl. dokumentumkezelés, közlekedéslogisztika, településüzemeltetés stb.), az információmenedzsment algoritmusainak kidolgozása és eszközeinek kifejlesztése, adatbányászati algoritmusok kidolgozása a fejlesztés és üzemeltetés során keletkező adatok szisztematikus elemzésére, és erre alapozottan minőségi jellemzők, minősítési kritériumok kidolgozása.

2006. eredményeinek összegzése

Számbavettük a Tudásközpontban résztvevő, a szakterületen tudományos előzménnyel rendelkező belső egyetemi partnerek (AAIT, IIT, IK) meglévő eredményeit, és kialakítottuk a kutatásra vonatkozó munkamegosztást.

 A kiinduló helyzet elemzése alapján a kutatási programon belül a következő fő kutatási feladatokat jelöltük ki:

 Az e-Dokumentum domain analízise, work-flow rendszerek dokumentumkezelésének elemzése, dokumentumkezelő szoftverek fejlesztését támogató modulok specifikációja, plug-in szerű bővítések tervezése az AAIT metamodell alapú keretrendszeréhez.

 A domain-analízis alkalmazása, domainspecifikus modellek kidolgozása térinformatikai és közlekedéslogisztikai területen

 Forráskód-modellek és metamodell-alapú transzformációk kidolgozása az öröklött kódok kezelésére, compiler-generátor technológia kidolgozása, refaktorálási megoldások keresése.

 Teljesítményelemzésre és egyéb minőségi paraméterek kezelésére alkalmas metrikák és információ-mendzsment technikák kidolgozása.

 Az eredmények több alkalmazásfejlesztési projektre jelentős hatást gyakoroltak. Külön kiemelendő az e-Dokumentum főirányban közreműködő ipari partnereinknél a közös munkaeredményekéntjelentkező módszertani fejlődés. Ez alapozta meg például, hogy az egyik ipari partnerünk, a Nuance-Recognita jelentős fejlesztési feladatokat kapott amerikai anyacégétől egy nemzetközi projektben.

 Az első éves tapasztalat alapján megállapíthatjuk, hogy a módszertan és keretrendszer a várakozásainknak megfelelő eredményeket hozott (fejlesztési hatékonyság, átlátható, kézbentartott fejlesztés, egységes módszertan, olvasható kódok stb.).

 2007. év céljai, tevékenységei és eredményei

A kutatást az első szakaszban megfogalmazott feladatok mentén terveztük folytatni, továbbá egy új, szintetizáló feladatot jelöltünk meg: tekintettel az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programjának és Elektronikus Közigazgatás Operatív Programjának (ÁROP, EKOP) aktualitására, célul tűztük ki módszertani eredményeink alkalmazását a heterogén, komplex információs rendszerek fejlesztésére és integrációjára.

Az e-Dokumentum területen a kutatás a digitális aláírás és a workflow-orientált dokumentumkezelés összekapcsolási lehetőségeinek vizsgálatával folytatódott. Az analízis eredményeként elkészült a digitális aláírást kliens oldalon kezelő komponenskészlet specifikációja és implementációja. A fejlesztői keretrendszer koncepciójához illeszkedően kidolgoztuk a Windows alapú alkalmazásfejlesztések workflow és dokumentumkezelő támogatását (Windows Workflow Foundation architektúra, motor, perzisztenciaszolgáltatás). Jelentős újdonságként a magas szintű munkafolyamatok leírását, megfigyelését és felügyeletét megvalósító komponens funkcionalitását, interfészeit is meghatároztuk, és elkészítettük vastagkliens változatát.

A további domainek (térinformatika, közlekedéslogisztika) területén a modellek finomítása, továbbfejlesztése folyt a fejlesztés és implementálás visszacsatolt tapasztalatai alapján.

 Újabb eredmények születtek az öröklött kódok kezelésére kidolgozott, a forráskód modelljére alapozott módszerek és eszközök kutatásában. Aspektus alapú kódgenerátort fejlesztettünk ki, és bíztató eredményeket hozó kísérletet végeztünk egy intuitíven tervezett szoftverrendszer UML modellje és forráskódja ismeretében a tervezési aspektusok utólagos felismerésére.

 Kísérletet tettünk a technológia funkcionális nyelvekre történő kiterjesztésére. Kidolgoztuk az Erlang kódmodellt és elkészítettük egy Erlang refaktoráló prototípusát, amelyet valós modulokon bíztató eredménnyel próbáltuk ki.

A minőségi attribútumok metrikáinak tekintetében – az IT biztonság és minőség programhoz is kapcsolódóan – az ISO 9126 szabványban definiált attribútumok egy részhalmazára dolgoztunk ki mérési eljárásokat, valamint a mérési folyamatot és az adatkezelést támogató keretrendszert. Megterveztük egy külső partner, a HNS Kft. szoftverén, valamint a „Virtuálisan zárt hálózatok” projekt keretében fejlesztett Secbox rendszeren elvégzendő méréseket a kidolgozott eljárások és a keretrendszer használhatóságának igazolására. A mérések végrehajtására várhatóan a következő munkaszakaszban kerül sor. Kiemelt szerepet kapott 2007-ben a komplex információs rendszerek fejlesztésének és integrációjának kutatása, amelyhez a kutatási program jelentősen hozzájárult.