Megalakult az BME (IT)² Irányító Testülete

Az Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont Irányító Testülete 2006. február 28-án megtartotta alakuló ülését a Rektori Nagytanácsteremben.
Az Irányító Testület előzetes írásos előterjesztések alapján - Dr. Molnár Károly a BME rektora elnökletével - az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. A Tudásközpont kialakítása, szervezeti és működési szabályzata.
Az írásos előterjesztést a Testület egyhangúlag elfogadta, és ajánlja a BME Egyetemi Tanácsnak is elfogadásra.

2. A Tudásközpont K+F+I céljai, az alkalmazásfejlesztési projektek.
Az írásos előterjesztést a Testület egyhangúlag tudomásul vette, és fő feladatának tekinti a megvalósítás számonkérését, illetve nyomon követését.

3. A Tudásközpont szellemi tulajdon kezelési szabályzata.

A módosított előterjesztést a Testület egyhangúlag elfogadta, és ajánlja a konzorciumi partnereknek is elfogadásra