Közszolgáltatások korszerűsítése, e-közigazgatás szakmai szimpózium

 

A BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont - BME (IT)2

együttműködve

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel

a MeH Elektronikus Kormányzati Központtal

Közszolgáltatások korszerűsítése, e-közigazgatás

témában szakmai szimpóziumot rendez a Műegyetemen.


Időpont: 2006. október 20-án 10.00 óra.

Helyszín: BME Informatikai épület (Budapest, Magyar tudósok krt. 2.), földszint 17.A szimpózium célja, hogy a meghívott szakmai közönség tájékozódhasson a fejlesztések előkészítéséről, az aktuális feladatokról, és a közreműködés területeiről.

A szimpózium tematikája:

1. Baja Ferenc: Az államreform és a fejlesztéspolitika stratégiai összefüggései. Hogyan szolgálja a közszolgáltatás korszerűsítése a közigazgatás modernizációját a gyakorlatban? Stratégiai célok és eszközök.

2. Jobbágy Valér: Az államreform célterületei (ezen belül a közigazgatás és közszolgáltatások reformja) és azok kapcsolódása az ÚMFT-hez.

3. Bálint Ákos: A Nemzeti Fejlesztési Terv államreformhoz kapcsolódó konkrét operatív programjai. Az operatív programok tervezésének és megvalósításának feltételrendszere, az együttműködés lehetséges területei.

4. Simon Géza: Az EKK fejlesztésirányítási, fejlesztéskoordinálási és üzemeltetési feladatai a szolgáltató állam megvalósításában, a Nemzeti Fejlesztési Terv vonatkozó operatív programjainak realizációjában. Az együttműködés lehetséges területei.

5. Risztics Péter: A BME (IT)2 módszertani kompetenciája a komplex rendszerfejlesztésben, feladat- és követelményspecifikációban, az interoperabilitási, biztonsági, valamint megfelelőségi auditban. Együttműködés az államreformhoz kapcsolódó komplex rendszertervezésben.

A rövid előadásokat követően a résztvevő szakértők tájékozódhatnak, észrevételeket, felvetéseket tehetnek, hozzájárulva ezzel a feladatok tisztázásához.

A szimpóziumra tisztelettel meghívjuk!

Dr. Baja Ferenc

Dr. Risztics Péter

a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület tagja

a BME (IT)2 igazgatója


A meghívó személyre szól, és 2006. okt. 18-ig érvényesíthető a BME (IT)2 honlapján.